fbpx

Demir Çelik Sektörü

Demir çelik sektör görsel
Türkiyede Demir Çelik Sektörü

Sektör ile İlgili Genel Bilgiler

Ülkemizde demir-çelik sektörü başta olmak üzere diğer ana metal sanayileri Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu mutabakata uygun yapılan çalışmalara göre küresel pazarlarda yer edinmeye çalışıp rekabetin arttırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca katma değeri yüksek ürün üretilmesi ve teknolojide dünya lideri ülkeler arsına girmek istenmektedir.

2020 yılı itibariyle Türkiye çelik sektörü, dünya çelik üreticileri sıralamasında 7. sıraya, Avrupa’da ise 1. sıraya yükselmiştir. Bu sıralama, dünyada Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan ekonomik buhran göz önüne alındığında büyük bir başarıdır. Çünkü metal sektörü ürünlerinin, doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı sektörler de bu durumdan olumsuz olarak etkilenmiştir.

Türk çelik sektörü 2020 yılı itibariyle 35,8 milyon ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmiştir. Bundan dolayı, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumundayız. Demir- çelik sektörü, yaklaşık 49.000 kişiye doğrudan istihdam yaratmaktadır.

Demir-Çelik Sektörünün Alt Sektörleri

Demir-çelik sektörünün temel girdi ve hammadde sağladığı ana sektörler şunlardır:

  • Savunma sanayisi
  • Otomotiv endüstrisi
  • Makine sanayisi
  • Kimya sanayisi
  • Elektronik cihaz endüstrisi
  • Havacılık
  • Madencilik
  • İnşaat sektörü
  • Ulaşım sektörleri.

Ülkemizde, çelik sektöründe uzun çelik ürünlerde kapasiteye bağlı olarak ithalat ihtiyacı vardır. Ancak yassı ürünlerde ülke üreticileri iç pazara yetecek kapasiteye sahiptir. Önümüzdeki dönemde milli ekonomiye katkı vermesi için katma değeri yüksek malzeme üretimine odaklanılacaktır.

Bu nedenle metal sektöründe hizmet veren çelik hizmet merkezleri, haddehaneler, çelik üretim makineleri, gemi yapımı, inşaat, döküm, otomotiv, kalıp ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren üreticilerin araştırma ve üretim faaliyetlerini arttırmaları gerekir. Bununla birlikte distribütör, ithalatçı ve üreticiler aracılığıyla metal sektöründeki iş birliğini güçlendirerek ticaret hacmini artırmaya çalışmak gerekir.

Ülkemiz metal sektörü ile ilgili enstitüler, Ar-Ge merkezleri, test laboratuvarlarının uluslararası piyasada tanınması sağlanmalıdır. Böylece, demir çelik pazarındaki ilişkilerimizi üst seviyelere çıkarabiliriz. Bu sayede, ülkemiz demir çelik üretimi sektöründe dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 dönüşümlerini tamamlayarak küresel ilişkilerimizi üst seviyelere çıkaracaktır.

Sonuç olarak, gerekli yatırımlar yapılarak dış ticaret açığının kapatılarak dış ticaret fazlasına çevirme amacı güdülmektedir. Bunu yaparken ürün kalitesinin arttırılarak daha yüksek katma değerli ürünleri üretmek gereklidir. Bu sayede ülkemizin, pandemi sonrası ticaretinin daha üst seviyelere taşınacağına inanılmaktadır.

Çeşitli Yazılar , , ,